SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

aktywa

dopuszczalne w grach (i)

aktywa

1. ekonomia: środki gospodarcze (m.in. nieruchomości, towary) gotowe do dyspozycji w danym momencie przez jednostkę gospodarczą będącą w ich posiadaniu;
2. przenośnie: mocne strony kogoś lub czegoś


KOMENTARZE

~gosc # 2009-07-15

kolokwialnie mówiąc rzeczy, które "wkładają" pieniądze do kieszeni ich posiadacza

~gosc # 2013-11-16

To, że w danym momencie, to jest troszeczkę nieścisłość.
Brak w tej definicji istoty rzeczy odróżniającej aktywa od pasywów..
Równie dobrze w tę definicję możnaby wpisać do pasywów, bo np. nasze mieszkania, to właśnie pasywa.
Istotą jest to, że aktywa (w przeciwieństwie do pasywów) przynoszą cykliczne zyski.
Odpowiednio zastosowane, wykorzystane i dopilnowane powinny generować stały przychód pasywny dla posiadacza.
To jest całe sedno aktywów.

~gosc # 2014-11-25

Dziękuję za rozwinięcie które wyjaśniło definicje. Nie rozumiem definicji sjp.

~gosc # 2016-01-15

Komentarz z 2013-11-16 wprowadza w błąd.
Zwrot "w danym momencie" odnosi się do praktyki księgowej sporządzania bilansu na dzień bilansowy (to znaczy: nie ma znaczenia czy jednostka jest w posiadaniu danego składnika aktywów od pięciu lat, od roku czy od tygodnia, ale to, że w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka posiada go). W tym znaczeniu użyty zwrot jest prawidłowy.
"nasze mieszkania, to właśnie pasywa" - to nieprawdziwe stwierdzenie. Mieszkania stanowią składnik majątkowy (inaczej element aktywów) jako środki trwałe lub nieruchomości inwestycyjne. Bo aktywa to - najprościej mówiąc - majątek jednostki (np. nieruchomości, towary w magazynie, papiery wartościowe), a pasywa to źródła finansowania tego majątku (np. kredyty, kapitał zakładowy).
Komentarz, do którego się odwołuję, jest merytorycznie błędny.
Pojęcie aktywów pochodzi z języka finansowego i może być niezrozumiałe dla osób nieznających podstaw rachunkowości (nie każdy wie jak wygląda sprawozdanie finansowe).

~gosc # 2016-01-15

Czy należności lub inwestycje, np. Obligacje skarbu państwa są gotowe do dyspozycji w danym momencie, mimo że są aktywami ?

~gosc # 2016-01-31

Są aktywami i są do dyspozycji.
Obligacje skarbu państwa można np. sprzedać, więc tak, jednostka dysponuje nimi, jak chce, w granicach prawa.
To, że coś jest do dyspozycji w danym momencie, nie oznacza tutaj, że na dany moment generuje jakieś wpływy pieniężne, oznacza, że jest pod kontrolą jednostki.
Z należnościami jest podobnie.