SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

aleksjada

dopuszczalne w grach (i)

aleksjada

kronika Anny Komneny, córki cesarza bizantyjskiego Aleksego I Komnena, obejmująca lata 1069–1118, a szczególnie czasy panowania jej ojca (1081–1118)


KOMENTARZE

koalar # 2005-06-12

http://portalwiedzy.onet.pl/polszczyzna.html?qs=aleksjada&tr=pol-obc&ch=1&x=29&y=10