SJP
SŁOWNIK SJP

X

aleksjadzie

dopuszczalne w grach (i)

aleksjada

kronika Anny Komneny, córki cesarza bizantyjskiego Aleksego I Komnena, obejmująca lata 1069–1118, a szczególnie czasy panowania jej ojca (1081–1118)

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

(brak)