SJP
SŁOWNIK SJP

alfabet

dopuszczalne w grach

alfabet

1. zestaw liter, czyli symboli graficznych dźwięków danego języka, ułożony w porządku tradycyjnym; abecadło;
2. zbiór znaków jakiegoś systemu znakowego, odpowiadających literom alfabetu;
3. przen.: podstawowe informacje o czymś

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

mirnal # 2013-09-04

Wikipedia -
alfabet polski:
Oparty jest na alfabecie łacińskim i składa się obecnie z 32 liter:
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż
A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż.

Litery z alfabetu łacińskiego: Q, V i X nie są zaliczane do liter polskiego alfabetu, gdyż w polskim słowotwórstwie nie ma potrzeby ich stosowania. Występują one tylko w wyrazach pochodzenia obcego, czyli zapożyczonych.

mirnal # 2013-09-04

Wikipedia -
Alfabet litewski: alfabet oparty na alfabecie łacińskim, służący do zapisu języka litewskiego. Składa się z 32 następujących liter:
A, Ą, B, C, Č, D, E, Ę, Ė, F, G, H, I, Į, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ų, Ū, V, Z, Ž.
W alfabecie litewskim nie ma liter Q, W, oraz X.

Czy to znaczy, że na mapach wydanych na Litwie nie ma nazw geogr. pisanych z tymi 3 literami? A nazwiska zachodnie z tymi literami są zmienione?

mirnal # 2013-09-04

Wikipedia -
Alfabet niemiecki: alfabet oparty na alfabecie łacińskim, służący do zapisu języka niemieckiego. Składa się z 30 liter (W Szwajcarii i w Liechtensteinie z 29).

Alfabet niemiecki a alfabet polski -
23 litery występują zarówno w alfabecie polskim, jak i niemieckim. Są to: A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, R, r, S, s, T, t, U, u, W, w, Y, y, Z, z.
7 liter występuje w alfabecie niemieckim, ale nie występuje w alfabecie polskim. Są to: Ä, ä, Ö, ö, ẞ (wielka litera ß), ß, Ü, ü, Q, q, V, v, X, x.

mirnal # 2014-09-19

Z wykazu alfabetów na W -
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_%C5%82aci%C5%84ski
widać, że najprostszy alfabet jest w j. angielskim i łacińskim. Inni mieli mniej szczęścia i pewnie więcej językowych wynalazców...

mirnal # 2017-12-16

Wikipedia niepomna na głosy większości dyskutantów i niektórych polonistów nadal (po latach) ma identyczny zapis, co tu jako pierwszy.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_polski