SJP
SŁOWNIK SJP

X

alla breve

niedopuszczalne w grach (i)

alla breve

z włoskiego, w muzyce: metrum 2/2 lub 4/4, w którym jednostką metryczną jest półnuta

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

~gosc # 2009-09-01

alla breve - takt dwu- lub czterodzielny z półnutą jako jednostką metryczną
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3867947