SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

alofan

dopuszczalne w grach (i)

alofan

pozornie bezpostaciowa mieszanina różnych minerałów ilastych; allofan


KOMENTARZE

(brak)