SJP
SŁOWNIK SJP

alofanie

dopuszczalne w grach

alofan

pozornie bezpostaciowa mieszanina różnych minerałów ilastych; allofan


KOMENTARZE:

(brak)