SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

alokucja

dopuszczalne w grach (i)

alokucja

przestarzale: uroczyste przemówienie lub uroczysty zwrot rozpoczynający przemówienie


KOMENTARZE

partycja77 # 2006-05-12

Alokucja - uroczysta przemowa; także: zwrot rozpoczynający przemowę