SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

alternat

dopuszczalne w grach (i)

alternat

w językoznawstwie: głoska lub inny element języka podlegający alternacji


KOMENTARZE

partycja77 # 2006-05-12

alternat
praw. kolejność przy podpisywaniu traktatów przez dyplomatów jednakowej rangi lub wymienianiu układających się stron; wymienność barw i pieczęci w umowach układających się państw