SJP
SŁOWNIK SJP

alternowaniach

dopuszczalne w grach (i)

alternować

1. w językoznawstwie, o głoskach lub innych elementach języka: ulegać wymianie, występować obocznie;
2. w architekturze: występować naprzemiennie;
3. rzadko: występować wymiennie


KOMENTARZE:

(brak)