SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

aluwium

dopuszczalne w grach (i)

aluwium

1. osad nagromadzony przez wody na dnie koryta rzeki;
2. młodsza epoka polodowcowa czwartorzędu; epoka holoceńska, holocen


KOMENTARZE

garson # 2003-09-17

proszę o dodanie aluwium = aluwia - termin geologiczny - osady nagromadzone przez wody rzek na dnie koryta, na zalewiskach powodziowych i u ujścia; napływy
źródło: Nowy Słownik J. Polskiego PWN

jaskiniar # 2007-05-07

Jeśli można poprosić - to proszę o podanie informacji, skąd zaczerpnięta została stratygraficzna "definicja" słowa aluwium=młodsza epoka czwartorzędu?
pozdrawiam