SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

alwar

dopuszczalne w grach (i)

alwar

wędrowny poeta-mistyk związany z tradycją bhakti, śpiewający w świątyniach hymny na cześć boga Wisznu

-

alwar

dopuszczalne w grach (i)

alwar

podręcznik gramatyki łacińskiej

-

Alwar

niedopuszczalne w grach (i)

Alwar

miasto w Indiach


KOMENTARZE

~gosc # 2018-05-25

potoczna nazwa XVI-wiecznego podręcznika
"De institutione grammatica";
od nazwiska autora E. Alvareza,
portugalskiego jezuity i językoznawcy