SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

aman

dopuszczalne w grach (i)

aman

gwarancja bezpieczeństwa wydawana przez władców muzułmańskich w celu ochrony życia i mienia wyznawców religii innej niż islam


KOMENTARZE

asztart # 2008-09-17

Teodor rumuński malarz, realista