SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

ambit

dopuszczalne w grach (i)

ambit

1. przejście wokół prezbiterium za ołtarzem, charakterystyczne dla kościołów romańskich i gotyckich;
2. krużganek wokół klasztornego dziedzińca;
3. dawniej: ambicja


KOMENTARZE

klodzka_zlosnica # 2005-03-17

a) przedłużenie naw bocznych wokół prezbiterium poza ołtarzem, charakterystyczne dla kościołów romańskich i gotyckich; obejście
b) krużganek wokół dziedzińca klasztornego

17041980 # 2007-09-20

ambit-dawny punkt honoru