SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

amblipod

dopuszczalne w grach (i)

amblipod

przedstawiciel rzędu wymarłych ssaków kopytnych, żyjących w trzeciorzędzie od paleocenu do oligocenu


KOMENTARZE

ruchliwy_bolec # 2007-01-24

rząd to będzie amblipody, zaś amblipod - zwierz z tego rzędu