SJP
SŁOWNIK SJP

X

aminie

dopuszczalne w grach (i)

amina

ogólna nazwa każdego związku organicznego z pewnej grupy związków chemicznych, będących pochodnymi amoniaku, stosowanych m.in. w przemyśle farmaceutycznym


KOMENTARZE

(brak)