SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

amnestia

dopuszczalne w grach (i)

amnestia

1. darowanie lub złagodzenie kary za pewne przestępstwa lub wykroczenia; ułaskawienie;
2. akt prawny o darowaniu lub złagodzeniu tych kar


KOMENTARZE

~gosc # 2004-07-13

mogę wyjaśnić znaczenie tego słowa:
ustawowy, powszechny akt łaski polegający na całkowitym lub częściowym darowaniu prawomocnie orzeczonych kar za pewne przestępstwa popełnione przed określoną datą
Częściowa, powszechna amnestia.
Ogłosić, uchwalić amnestię.
Korzystać z amnestii.
Zwolnić kogoś na zasadzie amnestii.
proszę komentować

~gosc # 2013-01-13

Objaśnienie z komentarza jest lepsze - proszę nie mylić pojęcia amnestii, abolicji i ułaskawienia.

~gosc # 2014-06-01

Mariusz Trynkiewicz za swoje zbrodnie został skazany na 4-krotną karę śmierci, zamienioną w wyniku amnestii na karę 25 lat pozbawienia wolności.

mirnal # 2014-06-01

bowiem ówczesny prawny system był na tyle durnowaty, że nie był w stanie dać mu dożywocia...

~gosc # 2016-02-04

Nie lepiej powiedzieć, że to po prostu oznacza zmniejszenie poziomu kary? -_-

~gosc # 2016-02-04

Nie, bo tego nie oznacza. Czytać nie umiesz??