SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

amoralny

dopuszczalne w grach (i)

amoralny

niestosujący zasad moralnych, przeciwny im, sprzeczny z nimi (np. amoralne postępowanie, amoralna osoba)


KOMENTARZE

porti # 2005-03-22

z ZDS:
"prefiks nie- pisany łącznie jest dozwolony:
z niezaprzeczonymi przymiotnikami w stopniu równym (np.: niedrogi, nieodmienny)..."
'amoralny', tak jak i 'abiotyczny' są przymiotnikami zaprzeczonymi, ponieważ przedrostek a- pełni rolę przeczenia, więc odmiany 'nieamoralny' i 'nieabiotyczny' są dopuszczalne czy nie?

porti # 2005-04-13

za PWN:
"a- : pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający zaprzeczenie, brak czegoś, obojętność względem czegoś, np. asymetria, aspołeczny, amoralny, amorfizm, apolityczny". Uprzejmie pytam zatem czy przymiotniki z tym predrostkiem są zaprzeczone czy nie?

marklar # 2005-04-13

tja, rownie dobrze moglbys napisac, ze cieply jest zaprzeczeniem zimnego. dlaczego wiec jest niecieply? ;p

porti # 2005-04-13

'amoralny' to 'niemoralny', poczytaj trochę, słowo to powstało przez dodanie przedrostka a- do słowa 'moralny' i uprzejmie informuję Cię, że nie wszystkie słowa zaczynające się na 'a' są słowami złożonymi (w ten sposób)

~gosc # 2006-12-17

Jedną z pięciu funkcji pierwszej litery alfabetu (w innej roli spójnika, a w jeszcze innej partykuły) jest tworzenie zaprzeczenia, jak w przypadku "amoralny", znaczeniowo to tyle samo co niemoralny; ten ostatni wyraż ekspresyjnie jest mocniejszy, podobnie jak przecznie z uzyciem partykuły nie. Zdanie: Jesteś amoralny, brzmi łagodniej niż zdanie "jesteś niemoralny", które zawiera w sobie kwalifikację, w rodzaju "niemoralni" nie moga zasiadać w parlamencie; "amoralni zdarzają się wśród księży", oskar

~gosc # 2013-06-05

'Amoralny', nie jest synonimem 'niemoralny', choć jest zaprzeczeniem 'moralny'. Amoralny to pozbawiony moralności, lecz jednoczeńsie również niemoralny, to coś poza zakresem moralności, działającego na innej płaszczyźnie, pozbawionej aksjologicznej stratyfikacji moralności.

~gosc # 2013-06-06

chaotyczny zły ;)

~gosc # 2013-10-30

# ~Furman

niekiedy "amoralny" można tłumaczyć jako niedający się określić w kategoriach moralnych, neutralny moralnie (adiafora).
Spotkałem się z takim rozumieniem w tekście naukowym niestety nie pamiętam autora i tytułu.

#Furman

~gosc # 2022-04-11

A słowo "amoralny" nie oznacza czegoś związanego z amorami?

~gosc # 2022-04-23

Też mi się wydaje, że amoralny może dotyczyć amorów.