SJP
SŁOWNIK SJP

X

anabaptyści

dopuszczalne w grach (i)

anabaptysta

członek protestanckiej grupy wyznaniowej praktykującej chrzest osób dorosłych, a nie dzieci

anabaptyści

dopuszczalne w grach (i)

anabaptyści

radykalny ruch protestancki nawiązujący do ideałów pierwotnego chrześcijaństwa i praktykujący chrzest osób dorosłych, a nie dzieci; nowochrzczeńcy


KOMENTARZE:

che89 # 2006-02-28

Anabaptyści to protestacyjny ruch religijno społeczny, powstały w XVI w. w Szwajcarii i pd. Niemczech

djkoalar # 2006-08-29

Osobne hasło - ruch religijno-społeczny.

koalarmc # 2006-09-08

Osobno.