SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

anakruza

dopuszczalne w grach (i)

anakruza

w muzyce inaczej przedtakt


KOMENTARZE

~gosc # 2006-02-22

Anakruza (greckie anákrousis - zaintonowanie), sylaba lub 2 sylaby znajdujące się przed pierwszą zgłoską akcentowaną w wersie sylabotonicznym, których nie wlicza się do rachunku stóp metrycznych. W polskiej wersyfikacji takie przesunięcie pierwszego akcentu w toku stopowym zachodzi w heksametrze. Termin występujący pierwotnie w muzyce, do poezji przyjęty dopiero w XIX w.