SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

anoda

dopuszczalne w grach (i)

anoda

elektroda o potencjale dodatnim


KOMENTARZE

~gosc # 2017-08-01

1. «w ogniwie galwanicznym: elektroda, na której zachodzi reakcja utleniania» - np. anodowanie aluminium - wytworzenie warstwy tlenkowej antykorozyjnej.
2. W chemii materiał, który będzie szybciej reagował na korozję.
2. «w przyrządzie elektrycznym lub elektronicznym: elektroda połączona z dodatnim biegunem "+" zewnętrznego źródła prądu» - (biegun ujemny "-" katoda)
Don Alessandro