SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

antystyl

dopuszczalne w grach (i)

antystyl

sposób wyrażania myśli unikający wszelkiej literackości, nieliczący się z regułami i wzorcami stylistycznymi, a niekiedy z wymaganiami składni i interpunkcji


KOMENTARZE

(brak)