SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

apatryda

dopuszczalne w grach (i)

apatryda

osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa; bezpaństwowiec; apolita


KOMENTARZE

(brak)