SJP
SŁOWNIK SJP

X

apatryda

dopuszczalne w grach (i)

apatryda

osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa; bezpaństwowiec; apolita


KOMENTARZE:

(brak)