SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

apelacja

dopuszczalne w grach (i)

apelacja

w prawie procesowym: środek odwoławczy, przysługujący od nieprawomocnego wyroku sądu I instancji


KOMENTARZE

(brak)