SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

apelatyw

dopuszczalne w grach (i)

apelatyw

w językoznawstwie: rzeczownik będący nazwą całej klasy desygnatów, niebędący nazwą własną, np. "człowiek", "zwierzę", "roślina"; apelatiwum, appellativum, rzeczownik pospolity


KOMENTARZE

(brak)