SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

apolita

dopuszczalne w grach (i)

apolita

osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa; bezpaństwowiec; apatryda


KOMENTARZE

(brak)