SJP
SŁOWNIK SJP

X

apolito

dopuszczalne w grach (i)

apolita

osoba nie posiadająca obywatelstwa żadnego państwa; bezpaństwowiec; apatryda


KOMENTARZE:

(brak)