SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

aporia

dopuszczalne w grach (i)

aporia

trudność logiczna pozornie niedająca się przezwyciężyć (np. paradoksy starożytnych filozofów)


KOMENTARZE

lnm # 2003-02-23

w OSPS jest a znaczy tyle co:


Aporia (z greckiego "aporema" - wątpliwość), w filozofii trudność związana z równoważnością argumentów przemawiających za daną tezą ... itp

dziwię się , bo aporema jest w słowniku:)))

~gosc # 2012-09-20

aporema filoz. kwestia sporna, dopuszczająca dwa przeciwstawne rozstrzygnięcia.
aporia staroż. filoz. trudność w rozumowaniu, pozornie nie dająca się przezwyciężyć.
Etym. - gr. apórema 'jw.' i aporía 'bezdroże; bezradność; trudność' od áporos 'nieprzebyty; trudny'; a- brak póros 'przejście; ścieżka'.

~gosc # 2012-09-20

paradoksy starożytnych filozofów zwykle były sofizmatami (patrz sofizmat) czy w najlepszym razie paralogizmami (patrz paralogizm), zawierały ukryte błędy czy fałsze. Prawdziwy paradoks jest zgodny z prawdą, tylko trudny do uwierzenia (paradoks hydrostatyczny czy paradoks zegarów).