SJP
SŁOWNIK SJP

aporiom

dopuszczalne w grach

aporia

trudność logiczna pozornie niedająca się przezwyciężyć (np. paradoksy starożytnych filozofów)


KOMENTARZE:

(brak)