SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

aport

dopuszczalne w grach (i)

aport

komenda wydawana do psa w znaczeniu: "przynieś", "podaj"

-

aport

dopuszczalne w grach (i)

aport

1. wykonywanie komendy przez psa; aportowanie;
2. wkład wnoszony przez wspólnika do spółki w formie rzeczowej;
3. w okultyzmie i parapsychologii: przenoszenie przedmiotów przez niewidzialne siły


KOMENTARZE

makawity # 2003-03-11

aport
(łowieckie) przynoszenie na rozkaz przez psa mysliwskiego ubitej zwierzyny i oddawanie jej do rąk myśliwego

blimunda # 2005-10-09

do rozdzielenia na dwa leksemy:

1. Aport jako komenda "ndm"

2. Aport odmienny jako przynoszenie przez psa rządanego przedmiotu

~gosc # 2012-11-09

Aport- wklad niepieniezny w spolce akcyjnej(maszyny itp.)