SJP
SŁOWNIK SJP

X

aporty

dopuszczalne w grach (i)

aport

1. wykonywanie komendy przez psa; aportowanie;
2. wkład wnoszony przez wspólnika do spółki w formie rzeczowej;
3. w okultyzmie i parapsychologii: przenoszenie przedmiotów przez niewidzialne siły


KOMENTARZE:

(brak)