SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

apostrofa

dopuszczalne w grach (i)

apostrofa

1. w literaturze: bezpośredni, podniosły zwrot do adresata (osoby, bóstwa, idei, wydarzenia, pojęcia lub przedmiotu), np.: Litwo, Ojczyzno moja!; metabaza;
2. dawniej:
a) ustne lub pisemne zwrócenie się do kogoś lub przeciwko komuś;
b) apostrof


KOMENTARZE

micking # 2005-04-26

bezpośredni zwrot do adresata. Odmianą apostrofy jest inwokacja.

~gosc # 2009-09-22

Przykład
"Litwo, Ojczyzno moja" Adam Mickiewicz
"Smutno mi, Boże" Juliusz Słowacki

~gosc # 2011-09-21

dzięki już kumam

~gosc # 2013-12-05

Thx :X

~gosc # 2014-10-29

bezpośredni, często uroczysty zwrot osoby, pojęcia, przedmiotu stosowany w utworze poetyckim. Wykorzystuje się go w celu wywołania określonego wrażenia odbiorców, wprowadzenie nastroju np: " Litwo, Ojczyzno moja..."

genial ist das . ich bin so wie einstein , ist das aber klug .

~gosc # 2021-12-07

inwokacja