SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

apozycja

dopuszczalne w grach (i)

apozycja

1. dopowiedzenie, przydawka rzeczownikowa;
2. w botanice: mechanizm wzrostu pierwotnej ściany komórkowej polegający na tym, że nowe łańcuchy celulozy wbudowywane są pomiędzy już istniejące; intususcepcja


KOMENTARZE

(brak)