SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

arba

dopuszczalne w grach (i)

arba

1. dwukołowy wózek używany w krajach Orientu;
2. czterokołowy wóz na Ukrainie i Kaukazie, głównie do przewozu zboża


KOMENTARZE

~gosc # 2006-01-25

"Przyjdą Lipkowie i Czeremisy, przyjdą od Dobrudży i Białogrodu, przyjdą z Krymu - i stada przypędzą, i żony z dziećmi na arbach przywiozą." H. Sienkiewicz "Pan Wołodyjowski"

~gosc # 2016-02-23

A na Kaukazie jest czterokołowy i służy do przewozu ziarna