SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

arbitraż

dopuszczalne w grach (i)

arbitraż

rozstrzyganie sporów przed bezstronnym arbitrem (arbitrami); sąd polubowny, postępowanie rozjemcze


KOMENTARZE

~gosc # 2020-05-23

Arbitraż w finansach i ekonomii to transakcja mająca na celu wykorzystanie różnicy w cenach tego samego dobra na dwóch różnych rynkach lub na tym samym rynku, lecz w dwóch różnych postaciach.