SJP
SŁOWNIK SJP

arbitrażu

dopuszczalne w grach (i)

arbitraż

rozstrzyganie sporów przed bezstronnym arbitrem (arbitrami); sąd polubowny, postępowanie rozjemcze


KOMENTARZE:

(brak)