SJP
SŁOWNIK SJP

X

archeon

dopuszczalne w grach (i)

archeon

drobny jednokomórkowiec przystosowany do życia w warunkach ekstremalnych, tradycyjnie zaliczany do prokariontów


KOMENTARZE:

(brak)