SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

archiwum

dopuszczalne w grach (i)

archiwum

1. uporządkowany zbiór dokumentów, akt lub informacji zapisanych na innych nośnikach (np. kasetach, dyskach), niesłużących bieżącemu użytkowi, ale mogących okazać się ważne współcześnie;
2. budynek lub pomieszczenie, w którym znajduje się taki zbiór


KOMENTARZE

mirnal # 2016-03-05

Czy jest sposób na wylistowanie haseł wpisanych przez konkretnego autora?

~gosc # 2018-05-15

Co znaczą "inne nośniki"? Inne niż jakie?

~gosc # 2018-05-15

Inne niż oryginalne, np. teczka osobowa TW Bolka (Lecha Wałęsy) zawierała dokumenty w formie papierowej, zarchiwizowano ją natomiast w formie negatywów.