SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

arenal

dopuszczalne w grach (i)

arenal

wilgotne piaski strefy brzegowej mórz, jezior i rzek, będące środowiskiem życia drobnych organizmów roślinnych i zwierzęcych (np. glonów, pierwotniaków i okrzemek)


KOMENTARZE

cckonrad1993 # 2010-04-18

piaski strefy brzegowej jezior i rzek, stanowiące swoiste, wilgotne lub zalane wodą środowisko życia organizmów psammonu

z tego wynika że nie dotyczy stref mórz a jedynie rzek/jezior