SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

argot

dopuszczalne w grach (i)

argot

w językoznawstwie: język jakiejś grupy społecznej (środowiskowej, zawodowej, ale nie terytorialnej), różniący się od języka ogólnego (narodowego) zasobem słów, wyrażeń i wymową; żargon, slang, gwara, wiech, język specjalistyczny (środowiskowy, zawodowy)


KOMENTARZE

meridius # 2007-09-27

słownictwo i zwroty językowe charakterystyczne dla różnych grup i kate­gorii społecznych (często zawodowych, hobbystycznych, pokoleniowych, ale także przestępczych, miejskich czy środowiska narkomanów), które wyodrębniają się w ra­mach zbiorowości narodowej w wyniku po­siadania swoistej subkultury.

~gosc # 2007-09-27

potocznY

~gosc # 2011-07-14

nadal