SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

armator

dopuszczalne w grach (i)

armator

1. osoba lub firma wyposażająca i użytkująca własny lub cudzy statek;
2. dawniej: przedsiębiorca uzbrajający statek na swój koszt i wynajmujący go osobom prywatnym lub państwu; zbroiciel

-

armator

dopuszczalne w grach (i)

armator

1. konstrukcja podtrzymująca budowlę, rzeźbę itp.;
2. pomocnicze urządzenie zapewniające prawidłowe korzystanie z danego sprzętu


KOMENTARZE

(brak)