SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

armatura

dopuszczalne w grach (i)

armatura

1. ogół elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś urządzenia lub instalacji;
2. dawniej także słowo o wielu innych znaczeniach, m.in. zbrojenie (w budownictwie), konstrukcja podtrzymująca rzeźbę (w sztuce), broń, uzbrojenie


KOMENTARZE

(brak)