SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

arseniak

dopuszczalne w grach (i)

arseniak

trujący gaz o zapachu czosnku; arsenowodór


KOMENTARZE

partycja77 # 2006-01-03

Arsenowodór chem. połączenie chemiczne arsenu z wodorem, silnie trujący, bezbarwny, ciężki gaz o zapachu czosnku; arseniak