SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

arszyn

dopuszczalne w grach (i)

arszyn

dawna rosyjska miara długości równa 71,12 cm (arszyn rosyjski) lub 81,54 cm (arszyn galicyjski)


KOMENTARZE

~gosc # 2012-03-07

Z wikipedii:
Arszyn – dawna rosyjska jednostka długości będąca sumą długości łokcia i stopy, wahająca się w granicach 71,11-81,5 cm. W zaborze rosyjskim w latach 1849–1915 urzędowo 1 arszyn = 0,711167 metra, czyli 1 m = 1,406100 arszyna.
Składał się z 16 werszków. 3 arszyny tworzyły sążeń.