SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

artykuły

dopuszczalne w grach (i)

artykuł

1. jedna z głównych form dziennikarskich; zawiera omówienie aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych,
2. rzecz będąca przedmiotem handlu, produkt, towar,
3. część ustawy lub umowy, ustęp, paragraf

-

artykuły

dopuszczalne w grach (i)

artykuły

dawniej: przepisy, instrukcje, ustawy


KOMENTARZE

(brak)