SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

asercja

dopuszczalne w grach (i)

asercja

1 w logice: własność sądów, których prawdziwości jest pewny wypowiadający je;
2. w językoznawstwie: część treści zdania wyrażającej pewne twierdzenie i podlegającej negacji


KOMENTARZE

polusbiednus # 2005-12-21

stosowany w trakcie programowania warunek, który w określonych warunkach (np. dla określonego stanu pewnych zmiennych) powoduje przerwanie wykonania programu lub inną sytuację wyjątkową. Asercja ma szczególne zastosowanie w trakcie testowania tworzonego oprogramowania, np. dla sprawdzenia luk lub jego odporności na błędy. Zaletą stosowania asercji jest możliwość sprawdzenia, w którym fragmencie kodu źródłowego programu nastąpił błąd.

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Asercja"