SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

aspirata

dopuszczalne w grach (i)

aspirata

spółgłoska wymawiana z przydechem, czyli następującym po niej dźwiękiem przypominającym krótkie 'h'; spółgłoska przydechowa; spółgłoska aspirowana


KOMENTARZE

ruchliwy_bolec # 2006-06-18

jeśli ktoś chce usłyszeć, jak brzmią spółgłoski aspirowane, niech w studiu mundialowym posłucha Michała Pola, gdy mówi coś w rodzaju:
t(h)ak wsp(h)aniale p(h)odał B(h)allak do P(h)odolskiego :)