SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

astenia

dopuszczalne w grach (i)

astenia

stan ogólnej słabości fizycznej i psychicznej organizmu, będący następstwem przebytej ciężkiej choroby, przeżyć psychicznych lub długotrwałego niedożywienia; także utrata sił, osłabienie towarzyszące depresji i nerwicy


KOMENTARZE

greenpoint # 2006-12-18

upojona, wykreśl słowo "wskutek" z definicji i będzie ok :-)