SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

astik

dopuszczalne w grach (i)

astika

system filozoficzno-religijny uznający autorytet Wed oraz istnienie świata transcendentnego


KOMENTARZE

(brak)