SJP
SŁOWNIK SJP

astika

dopuszczalne w grach (i)

astika

system filozoficzno-religijny uznający autorytet Wed oraz istnienie świata transcendentnego


KOMENTARZE:

(brak)